ثمره زندگي زيبايمان

اولین روز دختر حسنا جونی مبارک

دختر گلم. عشق امیدم. اول از همه روز دختر رو بهت تبریک می گم عزیزم. شما روز دختر دقیقا 9 ماه و 20 روزه بودی خوشگل خانم روز دختر دو تا خانواده من و بابایی برای شما سنگ تموم گذاشتن و مثل همیشه ما رو خجالت دادن. مامان بابا ی پیراهن خوشگل و عموها هم دو تا شلوار مخمل برای پاییزتون گرفتن. مامان مامان هم ی بلوز شلوار و دایی ها ی عروسک خوشگل برات کادو آوردن به همراه یه کیک که همرنگ لباس و عروسکت بود. از موفقیت ها بخوام بگم شکر خدا خیلی خیلی پیشرفت داشتی. دیگه کاملا به صحبت های ما عکس العمل نشون می دی و پاسخ می دی. موقع خداحافظی بای بای می کنی. بهت می گم الله کن دستاتو میاری بالا و الله می کنی مثلا. موقع عکس گرفتن بهت می گم حسنا بخنده ز...
27 مرداد 1394
1