حسنای ناز ماحسنای ناز ما، تا این لحظه 4 سال و 2 ماه و 24 روز سن دارد

ثمره زندگي زيبايمان

دیماه پر تولد

دی ماه امسال هم با همه خوبی هاش به پایان رسید. ببخشید که مامان نرسیده به موقع برات اینجا رو به روز کنه. ماشالله شما اینقدر انرژی داری که دیگه مامانی نمیرسه به موقع بیاد اینجا. منم که آفیش هام هر روز شده و وقت می بره. این ماه تولد عزیزجون و عمو امیر و دایی حجت بود. شما هم که عاشق تولد و انگشت زدن به کیک هستی. هزار ماشالله جایی که نباید انگشت بزنی رو خودت می دونی. تولد عمو امیر مهمون های زنمو هم بودن و شما خیلی خانم دست به کیک نزدی بدون اینکه من بهت تذکر بدم. اینم تولددایی جون. شما هم که عشق این لباسه هستی که عزیز جون رو سیسمونی شما گذاشته بود. یعنی هر تولدی بودی و خونه بودیم شمارفتی و با ذوق اینو پوشیدی. دورت ب...
11 دی 1396
1