حسنای ناز ماحسنای ناز ما، تا این لحظه 4 سال و 2 ماه و 24 روز سن دارد

ثمره زندگي زيبايمان

تولد مامانی

6 بهمن ماه تولد مامان جون بود که بابایی مثل هر سال سنگ تموم گذاشت و برای اولین بار کیک تولد مامان رو خودش درست کرد و خیلی خیلی هم خوشمزه و عالی بود. دو تا خانواده ها هم با هم دعوت شده بودن و حسابی تو زحمت افتادن. دستشون درد نکنه. حاجی و خامجی( شمابه مامان بزرگ بابا به جای حاج خانوم می گی خامجی) رو بابایی گفت نمی گم بیان که تو زحمت نیفتن. عمو و زنمو هم جشن تولد دو سالگی داداش زنمو دعوت بودن و کلی عذرخواهی کردن با این وجود هدیه شون رو هم داده بودن کیک خوشمزه ای که بابایی برای اولین بار پخت و تزئین کرد. عالی بود شما باز با همون لباس قربون ادا درآوردنت بشم. این چند وقت حسابی عاشق عمو مهدی شدی. با اینکه ایشون تهران هستن و ش...
8 بهمن 1396
1