حسنای ناز ماحسنای ناز ما، تا این لحظه 4 سال و 2 ماه و 24 روز سن دارد

ثمره زندگي زيبايمان

اولین روز دختر حسنا جونی مبارک

دختر گلم. عشق امیدم. اول از همه روز دختر رو بهت تبریک می گم عزیزم. شما روز دختر دقیقا 9 ماه و 20 روزه بودی خوشگل خانم روز دختر دو تا خانواده من و بابایی برای شما سنگ تموم گذاشتن و مثل همیشه ما رو خجالت دادن. مامان بابا ی پیراهن خوشگل و عموها هم دو تا شلوار مخمل برای پاییزتون گرفتن. مامان مامان هم ی بلوز شلوار و دایی ها ی عروسک خوشگل برات کادو آوردن به همراه یه کیک که همرنگ لباس و عروسکت بود. از موفقیت ها بخوام بگم شکر خدا خیلی خیلی پیشرفت داشتی. دیگه کاملا به صحبت های ما عکس العمل نشون می دی و پاسخ می دی. موقع خداحافظی بای بای می کنی. بهت می گم الله کن دستاتو میاری بالا و الله می کنی مثلا. موقع عکس گرفتن بهت می گم حسنا بخنده ز...
27 مرداد 1394

اولین خنده های بلند و طولانی حسنا

مامانی شما دیشب یعنی 27 بهمن ماه برای اولین بار با صدای خیلی بلند و نازت برامون قهقه می زدی از ته دلت قربونت برم. وقتی من و بابایی داشتیم باهات بازی می کردیم مثل همیشه می خندیدی و قند تو دلت آب می شد. و یه دفعه دیدیم از خنده ریسه رفتی و من و بابایی هم از خنده شما می خندیدیم و ذوق می کردیم. بابای با ذوق شما هم این لحظه قشنگ رو ثبت کرد و صدای نازت رو هم برای خانواده ها فرستادیم و دل اونا هم حسابی برای دیدن شما آب شد. همیشه بخندی عزیزم از ته دلت اولین خنده طولانی و بلندت رو وقتی سه ماه و 23 روزه بودی تحویلمون دادی ...
28 بهمن 1393