حسنای ناز ماحسنای ناز ما، تا این لحظه 4 سال و 2 ماه و 24 روز سن دارد

ثمره زندگي زيبايمان

اولین خنده های بلند و طولانی حسنا

مامانی شما دیشب یعنی 27 بهمن ماه برای اولین بار با صدای خیلی بلند و نازت برامون قهقه می زدی از ته دلت قربونت برم. وقتی من و بابایی داشتیم باهات بازی می کردیم مثل همیشه می خندیدی و قند تو دلت آب می شد. و یه دفعه دیدیم از خنده ریسه رفتی و من و بابایی هم از خنده شما می خندیدیم و ذوق می کردیم. بابای با ذوق شما هم این لحظه قشنگ رو ثبت کرد و صدای نازت رو هم برای خانواده ها فرستادیم و دل اونا هم حسابی برای دیدن شما آب شد. همیشه بخندی عزیزم از ته دلت اولین خنده طولانی و بلندت رو وقتی سه ماه و 23 روزه بودی تحویلمون دادی ...
28 بهمن 1393
1